Ontkenning

Disclaimer voor www.tjat.site

LiveChat Service B.V., hierna tjat.site Service genoemd, verleent u hierbij toegang tot www.tjat.site en nodigt u uit om de hier aangeboden services aan te schaffen.
tjat.site Service behoudt zich het recht voor om op elk gewenst moment de inhoud te wijzigen of onderdelen te verwijderen zonder u hiervan op de hoogte te stellen.

Beperkte aansprakelijkheid

tjat.site Service stelt alles in het werk om de inhoud van www.tjat.site zo vaak mogelijk bij te werken en / of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat de inhoud onvolledig en / of onjuist is.
De op www.tjat.site aangeboden materialen worden aangeboden zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid. Deze materialen kunnen op elk moment worden gewijzigd zonder voorafgaande kennisgeving van tjat.site Service.
In het bijzonder zijn alle prijzen op www. tjat.site zijn onder voorbehoud van type- en programmeerfouten. Er wordt geen aansprakelijkheid aanvaard voor de gevolgen van dergelijke fouten. Er wordt geen overeenstemming bereikt op basis van dergelijke fouten. Voor www. tjat.site bevat hyperlinks naar websites of diensten van derden, tjat.site Service aanvaardt geen aansprakelijkheid.

auteursrechten

Alle intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot deze materialen berusten bij tjat.site Service.
Het kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan ​​zonder de schriftelijke toestemming van tjat.site Service, behalve en alleen voor zover anders bepaald in voorschriften van dwingend recht (zoals offertewetgeving), tenzij anders aangegeven voor specifieke materialen.